คู่มือการใช้งาน E-Office โรงพยาบาลห้างฉัตร

Downloads
ตอบกลับ
1529900406137
โพสต์: 111
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ธ.ค. 2018, 10:58
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการใช้งาน E-Office โรงพยาบาลห้างฉัตร

โพสต์ โดย 1529900406137 » 30 พ.ย. 2019, 10:16

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร

EP.1 การเข้าใช้งาน ระบบ E-Office โรงพยาบาลห้างฉัตร EP.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น
EP.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น.pdf
(504.42 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง
EP.3 การลงข้อมูลขออนุมัติการลางาน
EP.3 การลงข้อมูลขออนุมัติการลางาน.pdf
(533.93 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 3 ครั้ง
EP.4 การลงข้อมูลการไป ประชุม/อบรม/ดูงาน

EP.5 การตรวจสอบเอกสารงานสารบรรณ

EP.6 การขออนุญาติใช้ห้องประชุม

EP.7 การขออนุญาติใช้บริการยานพาหนะ

EP.8 การลงงานบริหารทรัพย์สิน (กำลังพัฒนา)

EP.9 การลงงานพัสดุ (กำลังพัฒนา)

EP.10 การแจ้งซ่อมบำรุง ทั่วไป/คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์

EP.11 ตารางเวรปฏิบัติงาน (กำลังพัฒนา)

สำหรับหัวงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่รับงานสารบรรณ(ประจำงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน)

EP.12 การอนุมัติการลา (หัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน)

EP.13 การอนุมัติการประชุม/อบรม/ดูงาน (หัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน)

EP.14 การจัดการเอกสารสารบรรณ

EP.15 การอนุมัติการใช้ห้องประชุม (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

EP.16 การอนุมัติยานพาหนะ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

EP.17 การรับเรื่องแจ้งซ่อม (ช่างซ่อมบำรุง)

ตอบกลับ